เพจหมอออกเตือน ขนาดหมอยังติด

แม้ว่ามาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมจะทำให้หล ายๆ คนต้องตั้งการ์ดควบคุมโร ค CV-19 สูงลิ่ว เวิร์กฟรอมโฮมกันหน้าตั้ง ไม่ก้าวเท้าออกจากบ้านไปที่ไหน จนแทบจะกล ายเป็นมนุษย์ถ้ำกันอยู่ แต่กระนั้นหล ายๆ คนก็ยังตกกระไดพลอยโจนกล ายเป็นผู้ป่วย CV-19 แบบงงๆ กระทั่งคุณหมอเจ้าของเพจชื่อดังอย่ าง “เลี้ยงลูกนอกบ้าน” ก็ยังติด CV-19 กับเขา แม้จะปฏิบัติตามมาตรการและคำสั่ง ศบค. เคร่งครัด

คุณหมอถึงขั้นต้องออกตัวแรงว่า การแชร์เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้ลำบากใจที่สุดตั้งแต่ทำเพจมา โดยเนื้อหาโพสต์ระบุว่า

ถึงคุณหมอจะอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงต่ำ ไม่ได้เป็นบุคล ากรด่านหน้า และเข้ารับการ ฉี ด วั ค ซี น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ก็ยังติดได้

คุณหมอย้ำเตือนว่า การติดเชื้อของคนๆ นึงส่งผลกระทบต่อหล ายคนมากๆ

ดังนั้น การพูดความจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่ างตรงไปตรงมา และเรียกหา วั ค ซี น ที่ได้ผลจึงเป็นเรื่องที่ทุกคนควรทำ