สาวติด CV ได้เข้ารพ.แค่ 5 ชม. สุดท้ายไม่รอด

วันที่ 10 ก.ค. 64 ที่วัดแก้วจันทราราม ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ทางสมาคมกู้ภัยโคกสำโรงสงเคราะห์ ได้นิมนต์พระเพื่อประกอบพิธีฌาปนกิจศ พ ผู้เสียชีวิตจากCV เพศหญิง อายุ 54 ปี จำนวน 1 ราย หลังจากติดเชื้ อ CV รักษาตัวที่ รพ.โคกเจริญ แต่เนื่องด้วยอาการหนัก ทาง รพ.โคกเจริญ จึงได้นำตัวส่งต่อมาที่ รพ.โคกสำโรง เมื่อเวลา 20.00 น. ของคืนวันที่ 9 ก.ค. และได้เสียชีวิตลงในเวลา 01.30 น.

ทางสมาคมกู้ภัยโคกสำโรงสงเคราะห์ ได้ไปรับศ พ ออกจากโรงพยาบาลโคกสำโรง เมื่อเวลา 10.00 น. มาประกอบพิธีฌาปนกิจ ภายในพิธีมีเพียงเจ้าหน้าที่กู้ภัยฯ และพระจำนวน 4 รูป โดยไม่มีญาติของผู้ตา ย ซึ่งทางกู้ภัยฯ ทราบมาจากแพทย์ว่า ทางญาติผู้ตา ย ครอบครัวก็ติด CV กันหมด ไม่สามารถเดินทางมารับศ พ และประกอบพิธีฌาปณกิจได้ ขอให้ทาง รพ.ดำเนินการตามความเหมาะสม

ในการประกอบพิธี เจ้าหน้าที่ได้สวมชุด PPE ป้องกันเชื้ อ โร ค อย่างรัดกุม พร้อมฉี ด พ่นน้ำย า ฆ่ า เชื้ อ ทั้งก่อนและหลังการณาปนกิจสถานที่ ในบริเวณเมรุเผ า ศ พ โดยแยกพระสงฆ์ห่างจากเมรุ โดยใช้สายสิญจน์โยงไปถึงศ พ และทำการเผ า โดยมีสั ป เ ห ร่ อเป็นประธานในการเผ า ซึ่งทราบจาก นายศราวุฒิ บำรุงวุฒิ หน.กู้ภัยฯ ว่าทางญาติได้ฝากเก็บก ร ะ ดู กคนตา ย ไว้ให้ด้วย ภายในวันเสาร์ที่ 17 ก.ค. 64 จะให้ญาติมารับไปเพื่ออุทิศส่วนกุศลที่บ้านเกิด

สำหรับผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้ อ CV รายนี้ นับเป็นรายที่ 10 ของ จ.ลพบุรี ซึ่งทราบมาว่าผู้ตา ย ติดเชื้ อ จากญาติ ที่ติดเชื้ อ มาจากโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดลพบุรี ซึ่งครอบครัวนี้มีผู้ติดเชื้ อ ทั้งบ้าน อยู่ระหว่างการรักษา และกักตัว ขณะที่ จ.ลพบุรี มีผู้ป่ว ย สะสม ณ วันที่ 10 ก.ค. 64 จำนวน 1,576 ราย รักษาหาย 449 ราย มีผู้เสียชีวิตแล้ว จำนวน 10 ราย

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ