เช็กเลย โรงบาลสมุทรปราการ ออกประกาศด่วน

สำหรับผู้ที่อยู่ใกล้โรงพยาบาลสมุทรปราการ และต้องไปใช้บริการอยู่บ่อยๆ รีบเช็กข่าวนี้เลย เพราะทางโรงพยาบาลออกประกาศ งดให้บริการคลอ ด ตั้งแต่ 11-18 ก.ค.64 หลังพบพยาบาลและเจ้าหน้าที่ห้องค ล อดติดcv-19 จำนวนมาก

วันที่ 11 ก.ค.64 โรงพยาบาลสมุทรปราการ ออกประกาศแจ้งไปยังประชาชน ระบุว่า

เนื่องจากมีพยาบาลและเจ้าหน้าที่ห้องคลอ ด ติดcv-19 จำนวนมาก

โรงพยาบาลจึงมีความจำเป็นงดให้บริการค ล อ ด

ตั้งแต่วันที่ 11-18 กรกฎาคม 2564

ขออภัยในความไม่สะดวก ณ โอกาสนี้ ด้วยความห่วงใย จากโรงพยาบาลสมุทรปราการ

โรงพยาบาลสมุทรปราการ

โรงพยาบาลสมุทรปราการ

โรงพยาบาลสมุทรปราการ

โรงพยาบาลสมุทรปราการ

โรงพยาบาลสมุทรปราการ