นายกฯ สั่งเดินหน้าเยียวยา ปชช. หลังล็อคดาวน์

ทีมข่าวสารของเรานำข่าวอัพเดทเรื่องมาตรการเยียวย ามาให้ทุกคนได้รับรู้เรียบร้อยแล้ว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นัดประชุมทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลวันนี้ (12 ก.ค.) ประกอบด้วยนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รวมถึงสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะหน่วยงานกำกับการใช้จ่ายเงินกู้ตาม พ.ร.ก.กู้เงิน

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบ (ศบศ.) กล่ าวว่า การหารือครั้งนี้เพื่อพิจาณามาตรการดูแลและเยียวย าประชาชน 10 จังหวัด ที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งยกระดับการควบคุมการแพ ร่ระบาดที่ศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเเฉินจากการแพ ร่ระบาดของ โ ค วิ ด -19 (ศบค.) ประกาศให้มีผลวันนี้ (12 ก.ค.)

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล กล่ าวว่า มาตรการดูแลที่จะเพิ่มเติมจะพิจารณาดูแลผู้ได้รับผลกระทบใน 10 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะล าและสงขล า ซึ่งจะมีมาตรการช่วยเหลือให้แรงงาน คือ

1.แรงงานในระบบประกันสังคม

2.แรงงานนอกระบบประกันสังคมและกลุ่มอาชีพอิสระ

รวมทั้งจะมีการจ่ายเงินเยียวย าพิเศษเพิ่มเติมด้วย และการเยียวย าแรงงานนอกระบบจะให้ลงทะเบียน โดยมีการจ่ายเงินพิเศษจูงใจให้นายจ้างและลูกจ้างเข้าสู่ระบบประกันสังคม

ทั้งนี้ รูปแบบการช่วยเหลือจะคล้ ายมาตรการที่ได้ออกมาช่วงปล ายเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งช่วยเหลือแรงงานและผู้ประกอบการใน 6 จังหวัดที่ถูกสั่งปิด โดยกระทรวงการคลัง และคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ฯ ที่มีเลขาธิการ สศช.เป็นประธานจะเสนอมาตรการเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 13 ก.ค.เพื่อเห็นชอบในหลักการ

เยียวย าทั้งลูกจ้าง-นายจ้าง

สำหรับมาตรการที่รัฐบาลเตรียมไว้เพิ่มเติมจะเป็นมาตรการจากกระทรวงการคลังและกระทรวงแรงงาน ซึ่งมีทั้งการเยียวย าประชาชนและช่วยเหลือกิจการที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศยกระดับมาตรการในพื้นที่สีแดงเข้มฉบับล่ าสุดที่ให้ปิดกิจการบางประเภทเพิ่มเติม เช่น ร้านนวด สปา สถานเสริมความงาม ซึ่งต่างจากการเยียวย าในปี 2563 ที่ใช้กับทั่วประเทศ

ส่วนแหล่งที่มาของงบประมาณการเยียวย าเพิ่มเติมจะใช้เงินจากเงินกู้ตาม พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้ านล้ านบาท ที่ยังเหลือบางส่วนและหากไม่พอจะขอใช้จาก พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้ านบาท ซึ่งกันส่วนเยียวย าประชาชนไว้ 3 แสนล้ านบาท

แหล่งข่าว กล่ าวว่า มาตรการที่จะออกมาจะเยียวย าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์และช่วยพยุงเศรษฐกิจด้วย เพราะมาตรการทางการคลังที่ออกมายังไม่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากนัก เช่น โครงการคนละครึ่งเฟส 3 โคงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ซึ่งเป็นมาตรการที่ออกมาช่วง โ ค วิ ด -1 9 แพ ร่ ร ะ บ า ด รุนแรงทำให้ประชาชนยังไม่กล้ าออกมาจับจ่ายใช้สอยมากนัก ซึ่งจะเสนอ ครม.ปรับปรุงมาตรการที่อนุมัติไปแล้วด้วย

เตรียมมาตรการหลังคลี่คล าย

สำหรับการช่วยเหลือผู้ประกอบการได้มีหล ายสมาคมการค้าเสนอให้ภาครัฐช่วยพยุงการจ้างงาน โดยขอให้รัฐช่วยสนับสนุนการค่าจ้างแรงงาน โดยมาตรการในลักษณะนี้คาดว่าจะใช้วงเงิน 60,000 ล้ านบาท ซึ่งจะเป็นอีกมาตรการที่ช่วยผู้ประกอบการรักษาระดับการจ้างงาน และจะส่งผลดีต่อภาคการผลิตและเศรษฐกิจในภาพรวม โดยกำลังสรุปรายละเอียดร่วมกับภาคเอกชนเพื่อเสนอ ศบศ.เพื่อให้มีผลใช้ทันทีเมื่อการระบาดคลี่คล ายลง

รวมทั้งเตรียมมาตรการช่วยเหลือภาคท่องเที่ยวสำหรับช่วงสถานการณ์คลี่คล ายลง โดยจะพิจารณานำโครงการเราเที่ยวด้วยกันและโครงการทัวร์เที่ยวไทยของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) วงเงิน 27,400 ล้ านบาท กลับมาใหม่หลังจากเลื่อนไปเพราะการระบาดระลอกที่ 3 โดยประเมินว่าหลังจากมีมาตรการเพิ่มเติมแล้วสถานการณ์ โ ค วิ ด -1 9 จะทยอยคลี่คล ายขึ้นในเดือน ส.ค.นี้