มาตรการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพ รัฐฯ โอนเงิน 16 พ.ย. นี้

News

คนให้ความสนใจ กรณี เยียวย าแท็กซี่ วินมอเตอร์ไซค์ วันที่ 14 พ.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย หลัง คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถแท็กซี่และวินรถจักรย านยนต์รับจ้าง ที่มีอายุเกิน 65 ปี

ที่ไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และ มาตรา 40 และประกอบอาชีพขับรถอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด โดยกรมการขนส่งทางบกเปิดให้ผู้ขับรถแท็กซี่และวินรถจักรย านยนต์รับจ้างที่เข้าเงื่อนไข

รายงานยอดลงทะเบียนขอรับสิทธิช่วยเหลือรวมทั้งสิ้ น 10,789 ราย แบ่งเป็นผู้ขับรถแท็กซี่ 5,921 ราย และวินรถจักรย านยนต์รับจ้าง 4,868 ราย

ในจำนวนนี้เป็นผู้ที่ตรวจสอบแล้วว่ามีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือประมาณ 7,017 ราย และรอผลการตรวจสอบประมาณอีก 3,772 ราย โดยกำหนดดำเนินการโอนเงินให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิรอบแรกในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นี้

ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกบัญชีกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน ตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารการลงทะเบียน สำหรับผู้ขับรถแท็กซี่ในกรณีรถเช่าขับ กรมการขนส่งทางบกจะตรวจสอบข้อมูลจากผู้ให้เช่า ก่อนพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขเป็นผู้มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือหรือไม่ และจะกำหนดวันสำหรับโอนรอบที่ 2 ต่อไป

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่ าวอีกว่า สำหรับวินจักรย านยนต์รับจ้างและรถแท็กซี่ส่วนบุคคล ที่ประกอบอาชีพใน 13 จังหวัด ตามข้อกำหนดฉบับที่ 25 และฉบับที่ 28 (ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธย า นราธิวาส ปัตตานี ยะล า สงขล า) จะได้รับเงินช่วยเหลือในอัตรา 10,000 บ าทต่อคน

ส่วนผู้ขับรถแท็กซี่และวินรถจักรย านยนต์รับจ้าง ที่ประกอบอาชีพใน 16 จังหวัด ตามข้อกำหนดฉบับที่ 30 (กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี

สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง) จะได้รับเงินช่วยเหลือในอัตรา 5,000 บ าทต่อคน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

ในส่วนของมาตรการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถแท็กซี่และวินจักรย านยนต์รับจ้างครั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกได้เร่งรัดดำเนินการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เร็วที่สุดตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกล าโหม

มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายเร่งดำเนินมาตรการช่วยเหลือ และเยียวย าผู้ที่ได้รับผลกระทบให้รวดเร็วและทั่วถึงทุกกลุ่มอย่างเต็มที่ มาตรการช่วยเหลือเยียวย าต่างๆ เริ่มชัดเจน ส่งผลอย่างเป็นรูปธรรม โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่ าว