ไปรษณีย์ไทย อัปเดตพื้นที่ 20 จังหวัด นำส่งพัสดุล่าช้าขณะนี้

News

เป็นเรื่องที่ได้รับการพูดถึง เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2564 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกาศ อัปเดตการให้บริการไปรษณีย์ในพื้นที่ประสบอุทกภัย วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เนื่องด้วย ขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยในหล ายพื้นที่ส่งผลให้การนำจ่ ายของ ไปรษณีย์ไทย ไม่สามารถนำจ่ ายได้

จังหวัดสมุทรปราการ : อ.พระประแดง อ.บางปู อ.พระสมุทรเจดีย์

จังหวัดนนทบุรี : อ.เมือง อ.ปากเกร็ด บางบัวทอง

จังหวัดปทุมธานี : อ.เมือง อ.สามโคก

จังหวัดพระนครศรีอยุธย า : อ.เมือง อ.เสนา อ.ผักไห่ อ.บางปะอิน อ.บางไทร อ.บางประหัน อ.บางบาล อ.บางซ้าย

จังหวัดอ่างทอง : อ.ป่าโมก

จังหวัดสิงห์บุรี : อ.เมือง อ.อินทร์บุรี

จังหวัดนครราชสีมา : อ.พิมาย

จังหวัดอุบลราชธานี : อ.วารินชำราบ

จังหวัดขอนแก่น : อ.เมือง อ.บ้านแฮด อ.ชนบท อ.อุบลรัตน์ อ.แวงใหญ่

จังหวัดมหาสารคาม : อ.เมือง อ.โกสุมพิสัย อ.กันทรวิชัย

จังหวัดร้อยเอ็ด : อ.ธวัชบุรี

จังหวัดนครสวรรค์ : อ.ชุมแสง อ.พยุหะคีรี อ.โกรกพระ

จังหวัดอุทัยธานี : อ.เมือง

จังหวัดพิษณุโลก : อ.บางระกำ

จังหวัดพิจิตร : อ.บางมูลนาก อ.บึงนาราง อ.โพทะเล อ.สามง่าม

จังหวัดสุพรรณบุรี : อ.เมือง อ.สองพี่น้อง อ.ศรีประจันต์ อ.บางปล าม้า อ.อู่ทอง

จังหวัดนครปฐม : อ.สามพราน อ.นครชัยศรี อ.ดอนตูม อ.บางเลน อ.พุทธมณฑล

จังหวัดเพชรบุรี : อ.บ้านแหลม

จังหวัดสุราษฏร์ธานี : อ.พระแสง

จังหวัดชุมพร : อ.หลังสวน อ.ทุ่งตะโก

อย่างไรก็ตาม บริเวณต่าง ๆ โดยรอบที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยนั้น การนำจ่ ายสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ประเภทต่างๆ อาจล่ าช้ากว่าปกติ