ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ชี้แจง 3 กลุ่มแรก ได้จัดสรรซิโนฟาร์มก่อน

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากวันที่ 21 มิ.ย.64 ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการเจาะลึกทั่วไทย ถึงการจัดสรรวั คซี นซิโนฟาร์มว่า

หลักการคือการจัดสรรเป็นกลุ่มให้ได้ปริมาณเพียงพอ โดย 3 กลุ่มแรกที่ให้ความสำคัญลำดับต้นๆ คือ กลุ่มการศึกษา กลุ่มบุคลากรทางการแ พทย์ที่ยังตกหล่น เช่น คลินิกเอกชน และกลุ่มองค์กรการกุศลที่ดูแลกลุ่มคนด้อยโอกาส ขอมาไม่มากได้พิจารณาจัดสรรให้ไป 100% ตามที่ขอ

ส่วนกลุ่มธุรกิจ กลุ่มภาคอุตสาหกรรมการผลิต อิเล็กทรอนิกส์ ไอที รวมถึงกลุ่มย่อยอื่นๆ ก็ให้ความสำคัญเช่นกัน แต่ช่วงแรกอาจจะยังจัดสรรให้ได้ไม่มาก หลักการจัดสรรเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางสังคมเศรษฐกิจ และเกิดภูมิคุ้มในกลุ่มงานกิจกรรมต่างๆ

ศ.นพ.นิธิ กล่าวต่อว่า กรณีสภาอุตสาหกกรรมคืนเงินจองให้สมาชิก เพื่อให้ไปจองเองกับราชวิทยาลัยฯ จนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์โดนเทนั้น ต้องเข้าใจตอนแรก ใครมีศักยภาพก็พยายามระดมความช่วยเหลือในจุดต่างๆ ก็ทำไปก่อน ทางราชวิทยาลัยฯ ก็ยังไม่ได้กำหนดกติกา สภาอุตสาหกรรมก็ยังไม่ทราบว่าใครจะเป็นผู้ลงนามสัญญา เรื่องทั้งหมดอธิบายได้ ไม่โทษใคร ทุกอย่างแก้ไขได้

ซึ่งเงื่อนไขการลงนามสัญญาจัดซื้อมีข้อตกลงต้องเป็นผู้มีอำนาจในบริษัทองค์กรนิติบุคคลนั้นๆ ไม่ใช่สภาอุตสาหกรรม ซึ่งไม่สามารถรับผิดชอบแทนกันได้ ขณะนี้ก็มีหลายบริษัทมาทำสัญญาแล้ว สภาอุตสาหกรรมฯ จองมาประมาณ 3 แสนโดส น่าจะได้รับการจัดสรรทั้งหมด เมื่อวัคซีนมาเมื่อไรช้าหรือเร็วจะจัดให้ ทั้งบริษัทที่จองมาเองโดยตรงหรือจองผ่านสภาอุตสาหกรรมฯ จะจัดสรรให้ทั้งหมด

ยอดจองทั้งหมดกว่า 4.8 ล้านโดส ซึ่งปิดรับจองไปแล้วนั้น คาดว่าจะสามารถจัดสรรให้ได้ทั้งหมด น่าจะมีจำนวนหนึ่งที่ได้รับวั คซี นหลักของประเทศแล้ว ก็อาจจจะมีจำนวนลดลง อย่างไรก็ตามล็อต 2-3 จะมาเมื่อไร ขอไปจุดธูปเทียนก่อน รู้มาเมื่อไรจะบอก บอกได้เพียงว่ามาแน่นอน ส่วนการฉี ดวั คซี นจะทันครบเป้าหมายเปิดประเทศใน 120 วันตามที่นายกรัฐมนตรีประกาศหรือไม่นั้น

ผมมองโลกในแง่บวก จะเปิดจะปิด หรือเปิดครึ่งประตูไม่ทราบ แต่ผมคิดว่ามีความเป็นไปได้ ถ้าเราทั้งประเทศพร้อมใจช่วยกัน อย่าโจมตี ช่วยกันทุกแรงจะสำเร็จ ศ.นพ.นิธิกล่าว