เช็คด่วน เดินทางข้ามจังหวัดใช้อะไรบ้าง

เป็นที่สนใจกันอย่างมากเมื่อวันที่ 21 ก.ค. 64 การ ลงทะเบียนเดินทางข้ามจังหวัด พื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัดในช่วง ล็อกดาวน์ และ เคอร์ฟิว เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. 2564 จะเริ่มมีมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้น โดยมาตรการตามด่านตรวจจะต้องดำเนินการใช้เอกสารใน 3 ช่อง ดังต่อไปนี้

1.แสดงหลักฐานการขออนุญาตการเดินทาง เป็นใบผ่านในการเดินทาง

2.โหลดแอปพลิเคชันไทยชนะที่ด่านตรวจ

3.ลงทะเบียนผ่าน เว็บไซต์หยุดเชื้ อช่วยชาติ เพื่อให้ได้คิวอาร์โค้ด ในการแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่ด้านตรวจ

อย่างไรก็ตาม แนวทางปฏิบัติพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน คือกลุ่มพื้นที่กทม.และภาคกลางพื้นที่ต่อเนื่อง

ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา

และกลุ่มพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย สงขลา ยะลา ปัตตานี และ นราธิวาส

ภาพประกอบ

ภาพประกอบ

ภาพประกอบ

อย่างไรก็ตาม ใครที่จะเดินทางข้ามจังหวัด ดูรายละเอียดกันได้เลยค่ะ