ซิโนแวค ถึงประเทศไทยอีก 2 ล้านโดส

เรียกได้ว่ากลายเป็นภาพที่ชาวเน็ตต่างเข้าพูดมาถึงกันเมื่อเร็วๆนี้วันนี้ (23 มิ.ย.) เฟซบุ๊ก Chinese Embassy Bangkok สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้เผยแพร่ภาพและข้อมูลระบุว่า

วั คซี นซิโนแวคจำนวน 2 ล้านโดสถูกส่งมาถึงกรุงเทพแล้ว โดยในภาพเป็นกล่องบรรจุวั คซี นที่กำลังถูกขนถ่ายลงจากเครื่องบินแอร์บัส เอ330 ของสายการบินเสฉวน

โดยวันที่ 23 มิ.ย. แฟนเพจเฟซบุ๊ก Chinese Embassy Bangkok สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้โพสต์ข้อความ ระบุว่า วั คซี นซิโนแวคชุดใหม่จำนวน 2 ล้านโดสส่งถึงกรุงเทพฯ แล้ว

ปัจจุบัน จีนได้จัดหาวั คซี นป้องกันโค วิ ด-19 ให้แก่ประเทศไทยแล้วจำนวน 12 ชุด รวมทั้งสิ้น 10.5 ล้านโดส วัคซีนจีนจะช่วยชาวไทยต่อสู้กับการแพร่ระบา ดของโ ค วิ ด-19 อย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยสู้ ๆ

ขอบคุณ Chinese Embassy Bangkok สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย