รวบได้อีกกว่าร้อยชีวิต แรงงานชาวเมียนมา ลอบเข้าไทยต่อเนื่อง

News

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายคนให้ความสนใจอย่างมาก เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน เจ้าหน้าที่กองกำลังสุรสีห์ (กกล.สุรสีห์) โดย หน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า (ฉก.ลาดหญ้า) ได้รับการเเจ้งข้อมูลจาก ประชาชนในพื้นที่ อ.ไทรโยค เเละ ชุกปฎิบัติการข่าว (ชป.ขว.ฉ กกล.สุรสีห์

ว่าจะมีขบวนการนำพาผู้ลั กล อบเข้าเมืองโดยผิ ดก ฏหมาย

จึงได้ทำการสนธิกำลัง

ลาดตระเวน-ซุ่มตรวจ ร่วมกับ ชป.ขว.กกล.สุรสีห์,

หมวกปฏิบัติการชายแดน (มว.ปชด.)

,ร้อย.ตชด.136, สภ.ไทรโยค, ฝ่ายปกครอง อ.ไทรโยคเเละสาธารณะสุข

จับบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลักลอบข้ามแดนโดยผิ ดก ฎหมายจำนวน 133 คน (ช.74,ญ.59) บริเวณช่องทางธรรมชาติ บ.ทุ่งฉาง ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

จากการสอบถามแรงงานทุกคน เสียค่าใช้จ่ายรายละ 17,000 – 20,000 บาท เดินทางมาจาก จ.ทวาย, จ.ย่างกุ้ง, จ.ยะไข่, จ.เมาะลำไย, จ.พะโค, จ.อิรวดี เเละ จ.มะเกว ประเทศเมียนมา

โดยจะเข้าไปทำงานที่ กทม., จ.สมุทรสาคร, จ.กาญจนบุรี, จ.ชลบุรี, เเละ จ.ปราจีนบุรี

หน่วยได้ทำการตรวจวัดอุณหภูมิขั้นต้น ไม่พบผู้มีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส นำตัวทั้งหมดส่ง นักงานสอบสวนสภ.ไทรโยค ดำเนินค ดีตามก ฎหมาย และผลัดดันกลับออกนอกประเทศต่อไป

อย่างไรก็ตาม ทหาร-ตร.-ปกครอง จับ 133 พม่าห นีเข้าเมือง ชายเเดน อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี