กรมอุตุฯ เตือน 12 จังหวัด เตรียมรับมือฝนตกหนัก

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อเวลา 13.00 น. ของวันที่ 29 พ.ย.63 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แจ้งเตือน 12 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่ เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2563

ประกาศจาก กรมป้องกันและบรรเทาสารณภัย

สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง 12 จังหวัด ได้แก่

ชุมพร (อำเภอหลังสวน อำเภอละแม อำเภอพะโต๊ะ อำเภอสวี และอำเภอทุ่งตะโก)

สุราษฎร์ธานี (อำเภอวิภาวดี อำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอท่าฉาง อำเภอไชยา อำเภอท่าชนะ อำเภอคีรีรัฐนิคม อำเภอดอนสัก อำเภอเกาะสมุย อำเภอ บ้านนาสาร อำเภอพุนพิน อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี อำเภอชัยบุรี อำเภอเวียงสระ อำเภอเกาะพะงัน และอำเภอบ้านตาขุน)

นครศรีธรรมราช (อำเภอลานสกา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอพรหมคีรี อำเภอชะอวด อำเภอพระพรหม อำเภอท่าศาลา อำเภอนบพิตำ อำเภอร่อนพิบูลย์ อำเภอสิชล อำเภอทุ่งสง อำเภอพิปูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอปากพนัง อำเภอจุฬาภรณ์ อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอหัวไทร อำเภอช้างกลาง อำเภอฉวาง อำเภอนาบอน อำเภอขนอม อำเภอบางขัน และอำเภอทุ่งใหญ่)

พัทลุง (อำเภอเขาชัยสน อำเภอตะโหมด อำเภอศรีนครินทร์ อำเภอเมืองพัทลุง อำเภอป่าบอน อำเภอป่าพะยอม อำเภอศรีบรรพต อำเภอบางแก้ว อำเภอปากพะยูน อำเภอควนขนุน และอำเภอกงหรา)

สงขลา (อำเภอนาหม่อม อำเภอหาดใหญ่ อำเภอรัตภูมิ อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอบางกล่ำ อำเภอควนเนียง อำเภอเมืองสงขลา อำเภอจะนะ อำเภอระโนด อำเภอสทิงพระ อำเภอสิงหนคร อำเภอเทพา อำเภอคลองหอยโข่ง อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอนาทวี และอำเภอสะเดา)

ปัตตานี (อำเภอกะพ้อ อำเภอทุ่งยางแดง อำเภอสายบุรี อำเภอไม้แก่น อำเภอมายอ อำเภอหนองจิก อำเภอยะรัง อำเภอโคกโพธิ์ อำเภอเมืองปัตตานี อำเภอยะหริ่ง อำเภอแม่ลาน และอำเภอปะนาเระ)

ยะลา (อำเภอรามัน อำเภอเมืองยะลา อำเภอกรงปีนัง อำเภอบันนังสตา อำเภอยะหา อำเภอธารโต อำเภอเบตง และอำเภอกาบัง)

นราธิวาส (อำเภอยี่งอ อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอบาเจาะ อำเภอตากใบ อำเภอเจาะไอร้อง อำเภอระแงะ อำเภอรือเสาะ อำเภอสะไหงปาดี อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอจะแนะ อำเภอแว้ง อำเภอสุคิริน และอำเภอศรีสาคร)

ระนอง (อำเภอกระบุรี)

พังงา (อำเภอเกาะยาว)

ภูเก็ต (อำเภอเมืองภูเก็ต)

กระบี่ (อำเภอเมืองกระบี่ อำเภอเขาพนม อำเภอเกาะลันตา อำเภอคลองท่อม อำเภออ่าวลึก อำเภอปลายพระยา อำเภอลำทับ และอำเภอเหนือคลอง)

พื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์คลื่นลมแรง 4 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามพยากรณ์อากาศ และสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด ปฏิบัติตามประกาศเตือนภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้น สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถติดต่อได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อันตราย เตรียมรับมือกับฝนตกหนัก ที่อาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้

ขอบคุณ กรมป้องกันและบรรเทาสารณภัย