เช็กเลย ใครยื่นทบทวนสิทธิประกันสังคม เงินเข้าแล้ว 2,500-5,000

เป็นอีกเรื่องที่ผู้ประกันตนติดตาม โดยสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดให้ผู้ยื่นทบทวนสิทธิตรวจสอบผลผ่านทาง www.sso.go.th โดยผู้ยื่นทบทวนสิทธิเยียวย า

เข้าตรวจสอบสิทธิได้แล้ว โดย สำนักงานประกันสังคม จะแจ้งผลครบถ้วน ในวันที่ 12 พ.ย.64 เป็นต้นไป

ผู้ประกันตน ม.33 ทั้งนายจ้างและลูกจ้างผู้ประกันตน เช็คสิทธิก่อน เงินเข้า 12 พ.ย.64 โดยกำหนดการโอนเงินเยียวย า

ในวันศุกร์ที่ 12 พ.ย.2564 สำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินเยียวย าให้ผู้ประกันตน 2 กลุ่ม ที่ผ่านการทบทวนสิทธิ ได้แก่

  1. ผู้ประกันตน มาตรา 33 ใน 9 กลุ่มกิจการ ในพื้นที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม ได้สิทธิเยียวยาคนละ 2,500 – 5,000 บาท

ทั้งนี้หาอยูใน 13 จังหวัดที่ล็อกดาวน์ 2 เดือน คือ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ

สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา ได้รับเงินเยียวย าคนละ 5,000 บาท

พื้นที่ 16 จังหวัด คือ นครราชสีมา ระยอง ราชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ตาก อ่างทอง นครนายก สมุทรสงคราม และสิงห์บุรี ม.33 ได้รับเงินเยียวย าคนละ 2,500 บาท

  1. นายจ้าง ม.33 ใน 9 กลุ่มกิจการ ในพื้นที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้มนายจ้าง ใน 9 กลุ่มกิจการ ได้รับเงินเยียวย าตามจำนวนลูกจ้างจริง แต่ไม่เกิน 200 คน ในอัตราหัวละ 3,000 บาทต่อเดือน สูงสุด 600,000 บาท

ซึ่งใน 13 จังหวัดที่ล็อกดาวน์ 2 เดือนจะได้ เยียวย า 2เดือน หรือสูงสุด 1.2 ล้านบาท ในอีก 16 จังหวัดจะได้สูงสุด 600,000 บาท