ร้านสะดวกซื้อเจอพิษ CV-19 ทยอยปิดบริการ

การแพร่กระจาย CV-19 ยังคงยืดเยื้อและกระจายไปในทุกภาคธุรกิจ ทำให้ได้รับผลกระทบทั้งผู้ประกอบการรายย่อย รวมไปถึงร้านสะดวกซื้อแบรนด์ดังก็ยังไปต่อไม่ไหว ผู้สื่อข่าวสำรวจพบว่าขณะนี้มีร้านสะดวกซื้อเกือบสิบสาขาในตัวเมืองเชียงใหม่ทยอยปิดกิจการ แต่ละสาขาเปิดแล้วไม่ต่ำกว่า 10 ปี อย่างเช่นที่สาขาตลาดสมเพชร สาขาข้างโรงเรียนยุพราชและสาขาข้างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น โดยบางสาขาติดป้ายปิดชั่วคราว ปิดปรับปรุง 3 เดือน ขณะที่ชาวบ้านใกล้เคียงบอกว่าเป็นเพราะการแพร่กระจาย CV-19 ที่ทำให้ไม่มีนักท่องเที่ยว ขณะที่ลูกค้าที่เป็นคนในพื้นที่ก็เข้ามาใช้บริการน้อยลง จากการสอบถามข้างต้น นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ บอกว่า การปิดกิจการร้านสะดวกซื้อมีหลายปัจจัย ทั้งผู้ประกอบการไม่ต่อสัญญาจากภาวะเศรษฐกิจ รูปแบบของกิจการที่ขยายขนาดและลักษณะของกายภาพของเมืองที่เปลี่ยนไป ทั้งผู้ประกอบการต้องการเปลี่ยนโลเคชั่นใหม่ และที่ปฏิเสธไม่ได้คือผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่กระจาย cV-19 ที่ทำลูกค้าหายไป ประธานหอการค้าเชียงใหม่ บอกว่า ธุรกิจปลีกในภาพรวมของจังหวัดค่อนข้างชะลอตัว เนื่องจากรายได้หลักของจังหวัดมาจากการท่องเที่ยว เมื่อการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบ จึงส่งผลไปยังธุรกิจห่วงโซ่ ทั้งร้านอาหาร โรงแรม รถเช่า บริษัท ทัวร์ และธุรกิจค้าปลีก ไปจนถึงภาคเกษตรที่ผลิตวัตถุดิบอาหารป้อนเข้าสู่ห่วงโซ่เหล่านี้ ล่ าสุด หอการค้าเชียงใหม่อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล และตัวเลขผลกระทบเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุด ขอบคุณข้อมูลจากเพจ เชียงใหม่นิวส์ Chiang Mai News ข่าวเชียงใหม่

อ่านต่อ...