รพ.พิจิตร ประกาศสั่งปิดร้านสะดวกซื้อในรพ. หลังพบ พนง. ติด CV-19

วันนี้ (18 ก.ค.) โร งพย าบาลพิจิตรมีหนังสือประกาศ สืบเนื่องมาจากมีพนักงานในร้านมินิมาร์ทสะดวกซื้อในรพ. ติดเชื้อ CV-19 คณะกรรมการบริหารของรพ. จึงได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ รีบดำเนินการ แยกพนักงาน เข้าสู่ระบบกักตัวตั้งแต่วันที่ตรวจพบ คือวันที่ 17 ก.ค.ซึ่งพบว่ากลุ่มเสี่ยง ได้แก่ พนักงานร้านสะดวกซื้อ เจ้าหน้าที่รพ.พิจิตร

Read more