รมว.แรงงานยืนยัน ลูกจ้าง ม.33 มีสิทธิได้รับเงินทุกคน

วันนี้ (19 ก.ค.64) นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เปิดเผยว่า เตรียมนำรายละเอียดการเยียวย านายจ้างและลูกจ้างในระบบประกันสังคม ตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 เข้าที่ประชุมครม.ในวันที่ 20 ก.ค.64 และกระทรวงแรงงานหารือสภาพัฒน์ฯ ขย ายการเยียวย าเพิ่มอีก 3 จังหวัด ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ได้แก่ พระนครศรีอยุธย า ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ที่เพิ่งถูกประกาศให้เป็นพื้นที่สีแดงเข้ม หรือพื้นที่สูงสุดและเข้มงวดเพิ่มเติม โดยการเยียวย าในส่วนที่ใช้เงินกู้ CV-19 เข้าครม.ด้วยการเยียวย านายจ้าง 3,000 บาท/ลูกจ้าง 1 คน ไม่เกิน 200 คน และลูกจ้างตามมาตรา 33 รับเพิ่มเป็น 2,500 บาท/คน ครม.อนุมัติโครงการเยียวย านายจ้างและลูกจ้างในระบบประกันสังคม ลูกจ้างทั้งหมดที่เข้าเกณฑ์ 9 ประเภทกิจการที่ครม.อนุมัติ ใน […]

อ่านต่อ...