ผอ.ใจดี ลดค่าเทอม คืนค่าอาหาร ประคองผู้ปกครอง

ภายหลังจากที่ทุกโรงเรียนเปลี่ยนมาตรการการเรียนการสอน จากกรณีที่เกิดการแพ ร่กร ะ จ าย CV19 ระลอกใหม่ ทำให้โรงเรียนทั่วประเทศ ต้องมีการปรับรูปแบบการเปิดเทอม ด้วยการให้เรียนออนไลน์แทนการมาเรียนที่โรงเรียน เพื่อป้องกันการแพ ร่กร ะจ ายของ CV9 ขณะเดียวกันผู้ปกครองนักเรียนก็ได้รับผลกระทบอย่ างหนัก จากเศรษฐกิจที่ซบเซา สถานประกอบการปิดกิจการ

Read more